HANDEL.SK spol. s r. o. vállalat, atestilusod webáruházának kereskedelmi feltételei. A cég a Košice Kereskedelmi Bíróság által vezetett cégjegyzék, Sro szakasz, 45841/V sz. betétlapra került bejegyzésre.

1. Minden szerződéses viszony a Cseh Köztársaság érvényes jogszabályai alapján köttetik. Ezek a kereskedelmi feltételek atestilusod.hu oldalon üzemelő webáruházban történt vásárlásra vonatkoznak. A feltételek az eladó, mely jelen esetben a HANDEL.SK spol. s r. o., (Južná trieda 4B, 040 01 Košice, SR, Adószám: 52260119, Košice Kereskedelmi Bíróság által vezetett cégjegyzék, Sro. szakasz, 45841/V sz. betétlapra került bejegyzésre) valamint a vásárló/ felhasználó jogait és kötelességeit határozzák meg.

2. Felhasználói szerződés - egy adásvételi szerződés a termékről vagy szolgáltatásról, i ahol az egyik szerződő fél a felhasználó (jogi személy, vállalkozó), míg a másik a szállító, ill. eladó.
Szállító/eladó - mely jelen esetben a HANDEL.SK spol. s r. o., Južná trieda 4B, 040 01 Košice, olyan személy, amely a szerződés kötésénél, valamint az abban foglaltak teljesítésénél kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenységek keretén belül cselekszik. Egy olyan vállalkozóról van szó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül bocsájt termékeket vagy szolgáltatásokat a vásárlók rendelkezésére.
Vásárló/vevő - az a személy, aki a szerződés kötésénél, valamint az abban foglaltak teljesítésénél nem kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenységei keretén belül cselekszik. Természetes személyről van szó, aki a terméket megvásárolja, saját részére.
Felhasználó - az a személy, aki a szerződés kötésénél, valamint az abban foglaltak teljesítésénél nem kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenységei keretén belül cselekszik. Jogi személyről, vállalkozórol van szó, aki a termékeket kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenységek keretén belül cselekszik.

3. Szerződés
Ha a szerződés létrehozója jogi személy, vállalkozó, kérvényezheti az ÁFA mentes számlát. Az ÁFA mentes számla kiállításához bele kell egyeznie a szállítónak. Szerződés létrejötte a rendelés elküldésével jön létre. A rendelés beérkezését, a rendelésben feltüntetett e-mail címre, az eladó visszaigazolja beérkezését. A már létrehozott rendelés státuszát csak megegyezés alapján lehet megváltoztatni.

4. Ha a szerződés létrehozója magánszemély, az eladó e-mailben értesíti a vásárlót a rendelés beérkezéséről. A szerődés akkor tekinthető lezártnak, ha az eladó kiszállította a megrendelt termékeket.
Vásárló az adatlap kitöltésével személyes adatait és a szállításhoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a rendelést és állítja ki a számlát. Vásárló köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A regisztrált adatokat a vásárló a fiókjában bármikor módosíthatja. A regisztráció során megadott személyes adatok bizalmasak.

5. A rendelés elküldésével, tehát a szerződés létrehozásával, a vásárló kijelenti, hogy az itt feltüntetett feltételeket elovasta és egyetért.

6. Rendelés törlése - az eladó részéről
Eladónak jogában áll a rendelést ill. bizonyos terméket törölni, a köv. esetekben: ha a termék már elfogyott a raktárkészletből, ill. ha a termék árát a szállító megváltoztatta. Az eladó köteles a vásárlót erről tájékoztatni írásban ill. telefonon keresztül.
Abban az esetben, ha a vevő már kifizette a rendelés összegét ill. egy részét, az eladó köteles visszautalni a vásárló bankszámlájára az átutalt összeget. A termékek vételárát csak bankszámlára utaljuk vissza!
Ajándékok, melyeket a vásárló az eladótól kap ajándékba, nem reklamálhatóak. E fajta termékeket az ajándékozásról szóló törvény alapján kezeljük.

7. Vásárlástól való "elállás"
A vásárlónak a polgárjogi törvénykönyv 53 § 7 bekezdése alapján a termék átvételét követő 14 napon belül joga van elállni a szerződéstől. A visszaküldött terméket csak címkével ellátott, használatlan, eredeti csomagolásban tudjuk átvenni és elfogadni az elállás kérvényét. A termék vételárát csak bankszámlára utaljuk vissza! Ha a vásárló a szerződéstől való elállási jogát gyakorolja, az eladónak joga van az áru visszaadásával kapcsolatos tényleges kiadásainak megtérítését követelnie.
Az elállás esetén a fentiekben említett törvénykönyv nem jogosítja fel a vásárlót a termék használatára ( kivéve a termék felpróbálását).

8. Abban az esetben, ha a vásárló más terméket kap, mint amit rendelt, joga van, a rendelésben feltüntetett termék,díjmentes cseréjére.

9. Személyes adatok védelme
Az összes megadott információ kizárólag a cég belső használatára szolgál.
A CELO s.r.o. a vásárlói adatainak használata során a Cseh Köztársaság érvényes törvényeit követi, főként a Tk. 101/2000 számú, a személyi adatok védelméről szóló törvényét. A vásárlóról szóló összes adat kizárólag a cég saját, belső felhasználására szolgál, kivéve az elengedhetetlen elérhetőségeket és a címet, melyet szállítás esetén a szállítótársaságoknak átad.
A vásárlók személyes adatait három évig őrizzük. A vásárló a www.atestilusod.hu oldalra való bejelentkezését követően személyes adatait bármikor módosíthatja.
Írásos kérvény alapján a személyes adatok a cég adatbázisából való törlése is lehetséges.
A CELO s.r.o. a csehországi Adatvédelmi Hivatalban (Úřad pro ochranu osobních údajů) van bejegyezve.

10. Záro rendelkezések
a) Az eladó internetes oldalán szereplő feltételek a vásárló által elküldött rendelés napján feltüntetett verzióban érvényesek.
b) Az elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló a kereskedelmi feltételek minden, a megrendelés elküldésének napján feltüntetett rendelkezését, a megrendelt árunál a www.atestilusod.hu címen üzemelő webáruház katalógusában szereplő érvényes árat elfogadja, amennyiben más megállapodás bizonyítottan nem történt.

Ezek a feltételek 2016 januar 1-jétől léptek hatályba, és teljesen helyettesítik a korábbi vásárlási feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy a vásárlási feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztathassuk.

Cicomás Instagram inspirációk